مقاله در نقد امثال و حكم دهخدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: در نقد امثال و حكم دهخدا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهخدا
مقاله امثال و حکم
مقاله نقد
مقاله تصحيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الرسول سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشته حاصل پژوهشي است، نقادانه درباره کتاب امثال و حکم دهخدا که نگارندگان با هدف بررسي و برطرف کردن برخي از کاستي هاي اين مجموعه به آن پرداخته اند. با اين که امثال و حکم دهخدا، يکي از مهم ترين کتاب ها در زمينه امثال فارسي و يکي از منابع معتبر در تحقيقات زبان و ادبيات فارسي و پژوهش هاي مربوط به مثل شناسي تطبيقي است، باز به سان همه آثار قلمي خالي از نقص نيست و در مواردي به بازنگري و بازنگاري نياز دارد.
از جمله کاستي هاي اين کتاب نداشتن مقدمه و تعريفي جامع از مثل، عدم تفکيک مثل، تمثل، تضمن مثل، جاري مجراي مثل و حکمت، نداشتن فهرست موضوعي، مطابقت نداشتن برخي از زيرمدخل ها با مدخل هاي مربوط به آن، عدم تفکيک امثال عاميانه از مثل هاي فصيح ادبي، وجود خطاهاي فراوان چاپي و غير چاپي، نداشتن شيوه اي يکسان در ارجاع ابيات و سخنان حکمت آميز و نياوردن نام گوينده يا ماخذ در بيشتر موارد، بي نظمي و عدم انسجام کتاب از نظر اسلوب و ساختار و نقل عبارت هاي منظوم و منثور بدون توجه به سائره بودن يا نبودن آنهاست.
نگارندگان پس از بررسي اين کتاب و با در نظرداشت نوشته ها و مقالاتي که در نقد اين مجموعه به نگارش درآمده، به جمع آوري و بررسي اين نواقص همراه با ذکر شواهد و نمونه هاي فارسي و عربي اقدام نموده اند.