مقاله در پرتو انوار معنوي (تحليلي ازساختار تجربه عرفاني عرفا در باب نماد نور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: در پرتو انوار معنوي (تحليلي ازساختار تجربه عرفاني عرفا در باب نماد نور)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله مثنوي
مقاله مولوي
مقاله نماد
مقاله نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نزهت بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماد «نور» نشانه اصلي و کليد معنايي در فهم متون عرفاني است. يافتن دلالت معنايي نشانه هاي متون عرفاني به خاطر مناسبات منطقي ومنظم دروني نشانه ها، درک ژرفاي معاني را آسان مي کند. به گمان در تفاسيري که عرفا از «نور خدا» ارايه مي دهند انديشه عرفاني «اتحاد با مطلق» سر مشق مفسران بوده است. معاني و مفاهيم نمادين «نور» بنا به تجارب عرفاني و روحاني صوفيه مختلف است، ليکن مسايل و موضوعات بنياديني چون، «خود شناسي»، «خداشناسي» و «وحدت وجود» در چارچوب اساسي تجربه عرفاني آنان نيز مشاهده مي شود. در اين نوشته سعي شده  است که ضمن بسط و تحليل ساختار معنايي و محتوايي تجارب مشايخ بزرگ و برجسته عرفان در مورد «نور خدا»، بازتاب انديشه هاي خداشناسانه عرفاي نخستين نيز در گفتارهاي آنان تشريح گردد.