سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آریا رسولی – دانشگاه شهید چمران دانشکده دامپزشکی
محمدرحیم حاجی حاجیکلایی – دانشگاه شهید چمران دانشکده دامپزشکی
سجده کمالی – دانشگاه شهید چمران دانشکده دامپزشکی

چکیده:

Aplasia cutis که Epitheliogenesis imperfecta که نیز نامیده می شود، یک بیماری مادرزادی توارثی است کهبا فقدان اپیتلیوم سنگفرشی همراه می باشد . این نقص در گوساله ها، کره اسب ها، بره ها و توله خوک ها در هر دو جنس گزارش شده است و اعتقاد بر ا ین است که یک صفت ا توزومال ساده مغلوب می باشد . از و یژگی های این بیما ری می توان به نواحی بدون بافت پوششی و زخم های حاصل از آن اشاره کرد که اغلب، نواحی انتها یی اندام های حرکتی از مفاصل تارس و کارپ به بعد را مبتلا می نماید . این جراحات همچنین ممکن است لاله گوش، پوزه، منخرین، زبا ن، سخت کام و گونه ها را درگیر کند . گاهی اوقات وقو ع این نقیصه در گوساله ها همراه با براک یگناتیسم، آترزی مقعد و اختلالات دندانی، ادراری – تناسلی و چشمی بوده است .
در تاریخ ۸۶/۸/۲۵ گوساله نر ۲ روزه ای به علت فقدان مادرزادی بافت پوششی در برخی نواحی بدن و عدم توانا یی در نوشیدن شیر به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران ارجاع داده شد . علائم حیاتی شامل درجه حرارت، تعداد ضربان قلب و حرکات تنفسی در محدوده طبیعی بودن د . معاینه حیوان عدم وجود اپیدرم در نواحی انتها یی اندام ها ی حرکتی بعد از مفاصل تارس و کارپ و همچنین پوزه و لاله گوش را آشکار ساخت . در معاینه دهان وجود ترشحات خون آلود و جداشدگی بافت پوششی کام سخت و همچنین عدم وجود دندان مشخص گرد ید . با توجه به علائم بالینی فوق بیماری Epitheliogenesis imperfecta تشخیص داده شد و با توجه به عدم وجود درمان و رنجش حیوان توصیه به ذبح حیوان گردید .