سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا غدیری – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی – گروه علوم درمانگاهی
جواد آذری بیدسکان – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی – گروه علوم درمانگاهی

چکیده:

( ته نشست یا لجن ) حالتی است که به تجمع ذرات معلق به صورت جامد یا نیمه جامد یک ما یع که به حالت Sludgy چسبناک یا بدون حالت چسبناکی گفته می شود . این اصطلاح معمولاً در صنعت آب و فاضلاب استفاده می شود . در اولتراسونوگرافی کیسه صفرا، biliary sludgy حالتی است که درون کیسه صفرا دارای یک الگوی اکوژنیسته ذرات معلق است که بدون سا یه صوتی بوده و در کف کیسه صفرا تجمع می یابد که با یستس از آرت یفکت لوب جانبی تشخیص داده شود .