سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیروس محمدزاده – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران
حسین راه نو – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران
محمدعلی رفیعی – شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران

چکیده:

در این مقاله به منظور محاسبه میزان جذب افراد مواجهه یافته با ترکیبات مختلف اورانیوم از طریق استنشاق (Inhalation) ، بلع (Ingestion) و یا زخم (Injection) از دستگاه UA-3 جهت تعیین میزان غلظت اورانیوم موجود در نمونه ادرار جمع آوری شده در حالات مختلف مواجهه حاد و مزمن استفاده شده است. جهت محاسبه دز داخلی از مدل بیوسنیتیکی پشینهادی توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر اشعه در خصوص اورانیوم و نیز مدل دستگاه تنفسی انسانی ارائه شده توسط همان کمیسیون و اعمال ضرایب دز مناسب و مقایسه نتایج آن با سطوح آستانه بررسی استفاده شده است.