مقاله دستاوردهاي تنظيم خانواده در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: دستاوردهاي تنظيم خانواده در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم خانواده
مقاله ترويج بهداشت
مقاله باروري
مقاله جمعيت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيمبر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رشد سريع جمعيت پس از سر شماري سال ۱۳۶۸ مورد توجه قرار گرفت و کنترل رشد و جمعيت برنامه تنظيم خانواده به عنوان يک اولويت در نظر گرفته شد. استراتژي هاي اين برنامه تنظيم خانواده به کاهش سريع جمعيت و شاخص هاي باروري انجاميد و ميزان مصرف روش هاي پيشگيري از بارداري از ۴۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۸/۷۳ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيد. اين مقاله با هدف مرور برنامه تنظيم خانواده در ايران در طول چهار دهه گذشته و بحث در خصوص دلايل اين موفقيت ميپردازد تا الگويي براي ترويج ساير جوانب بهداشت باروري باشد.
روش کار: مرور سيستماتيک از مقالات ايندکس شده در مدلاين و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي، سر شماري دموگرافيک و سلامت و مطالعات آگاهي، نگرش و عملکرد وزارت بهداشت، سر شماري هاي ملي جمعيت سازمان آمار.
نتايج: برنامه تنظيم خانواده در ايران از سال ۱۳۴۵ شروع شد و با موفقيت هاي محدودي روبرو بود. بعد از سرشماري سال ۱۳۶۵ کنترل جمعيت به عنوان سياست عمومي کشور قرار داده شد و توسط رهبران جامعه مورد حمايت قرار گرفت. محيطي حامي براي برنامه توسط وسايل ارتباط جمعي ايجاد شد و با تشکيل بخش جمعيت و تنظيم خانواده در وزارت بهداشت و افزايش سطح پوشش خدمات بهداشتي اوليه، آموزش کارکنان ماهر و ارايه خدمات مجاني، اين خدمات بازسازي شد، براي تقويت فعاليت هاي جامعه از داوطلبان و سازمان هاي غير دولتي استفاده شد. براي ايجاد مهارت هاي فردي علاوه بر آموزش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي، آموزش درمدارس، دانشگاه ها و محل هاي کار، ارتش و کلاس هاي قبل از ازدواج نيز انجام شد و مشارکت مردان با ارايه روش هاي مردانه مانند وازکتومي يا کاندوم ترويج شد.
نتيجه گيري: اصول ترويج بهداشت مبين دستاوردهاي برنامه تنظيم خانواده در ايران هستند. اصولي که براي موفقيت در ترويج ساير برنامه هاي بهداشت باروري مي بايست در نظر گرفته شوند.