سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا آقاسی کرمانی – فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مهندسی خودرو مجموعه ای از نیازمندیهای گوناگون در خصوص خلق طرحهای جدید و یا بهینه سازی طرحهای موجود در زمینه خودرورا پوشش داده و با رویکردی مهندسی سعی در پاسخگویی به این نیازها دارد .
در خصوص طرحهای جدید، مطالعه ایده های نو ، تجزیه و تحلیل شایستگی و بایستگی انجام کار بر روی ایده ، ستانده های بازاریابی وتفکیک و دسته بندی آنها ، پردازش مهندسی برروی نیاز مشتری که بصورت محاوره ای بیان میشود و تبدیل آن به مشخصات فنی محصول از اقدامات اولیه میباشد .
تعریف و تدوین فعالیتهای مهندسی در پروژه هایی از نوع طراحی و نمونه سازی محصول ، پیش بینی و برنامه ریزی استخدام امکانات در راستای اجرایی کردن نتایج فعالیتهای مهندسی و سپس ارائه نمونه اولیه محصول از اقدامات مهم دیگر در مهندسی خودرو میباشد. همچنین انجام آزمایشات فنی متعدد به منظور تایید انطباق مشخصات عملکردی محصول با خواسته ها ومعیار های استانداردو انجام برخی تغییرات به منظور بهبود عملکرد و ارضای معیارهای ذکر شده از ضروریات می باشد .
از وظایف مهم دیگرآن مستند سازی اطلاعات مفید در تمامی مراحل ( از ابتدا تا انتها ) بوده وبایستی تمامی اطلاعات فنی محصول در قالب مستندات طراحی، مستندات تحقیقاتی ، نمونه سازی و آزمایشات فنی ، فرآیند تولید ، معیارهای ارزیابی کیفی واستانداردهای پذیرش محصول تدوین و ارائه گردد .
در مورد بهینه سازی طرحهای موجود نیز، متناسب با مورد خواسته شده از تمام یا بخشی از مراحل ذکر شده استفاده کرده، به منظورحصول نتایج مورد نظر تغییرات بر روی تمام یا بخشی از محصول بانجام میرسد . هر گونه تغییر در مشخصات فنی محصول لزوما نتایج بهتری بدنبال نداشته و به منظور کسب نتایج بهینه از یک سو بایستی به تعیین کمیتهای قابل اندازه گیری و از سوی دیگر تعیین و تبیین مقادیرآنها اقدام نمود.