سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران ، دانشکده فنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگ
ایرج رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

زلزله یکی ازحوادث مهیب عصر حاضراست که باعث تخریب بسیاری ازسازه های ساخت دست انسان می شود و هزینه ها ی فراوانی بردوش بشر وارد می کند . یکی ازاین سازه ها ، شبکه ها ی حمل و نقل می باشد که سالم ماندن انها پس ازوقوع زلزله نقش مهمی درکمک رسانی خواهد داشت .دراین مقاله کوشش می شود تا اثرات زلزله برشبکه حمل و نقل و جدیدترین تحقیقات صورت گرفته دراین زمینه بصورت اجمالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.