سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر انصاری – کارشناس مطالعات راهبردی – سازمان اتکا
ذبیح ا… تقیان – ریاست دفتر مطالعات راهبردی – سازمان اتکا

چکیده:

امروزه پایداری سازمانها در فضای رقابتی یقینا با بکارگیری هوشمندانه دانش وآگاهی موجود در سازمان وروشهای که بهبود اثر بخشی وکارائی سازمان را بدنبال دارند میسر می گردد .
شش سیگما بعنوان رویکردی که بقا سازمانها را در عرصه رقابت تضمین نموده وبا بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان در جهت ارتقاء آن عمل می کند مطرح می باشد . این رویکرد آزمون خودرا در کشور های نظیر ژاپن ، امریکا ، وآلمان بصورت عام ودر سازمانهای پیشرو نظیر موتورولا ،جنرال الکتریک و کداک بصورت خاص با موفقیت پشت سر گذاشته است . در این نوشتاردستاوردهای این سازمان ازسال ۱۳۸۳ با بکارگیری این متدولوژی در قالب چهار محور ذیل ارائه خواهد شد Road map – 1 ، ۲ سازمان در رابطه با متدولوژیاقدامات انجام شده ۳ – دستاوردها – -۴ عوامل موفقیت برنامه شش سیگما در سازمانها