سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز بوغلان دشتی –
جعفر محمد نژاد سیگارودی –

چکیده:

منابع زیست توده به عنوان یکی از شاخص ترین منابع انرژیهای تجدید شونده مطرح است و در تامین انرژی از طریق انرژیهای تجدید شونده،زیست توده دارای بیشترین سهم می باشد.منابع زیست توده به لحاظ تنوع(زائدات کشاورزی و جنگلی- ضایعات جامد و زباله های شهری- فضولات دامی- فاضلابهای شهری- فاضلابهای صنعتی) و میزان آنها در کشور می توانند به عنوان یکی از منابع مهم در تامین انرژی محسوب گردند. با توجه به مکانیسمهای تولید انرژی از منابع زیست توده که به صورت جداگانه برای هر کدام از این منابع وجود دارند،لذا امکان بهره گیری از این منابع را به عنوان تامین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز کشور با رعایت اصول کاهش اثرات زیست محیطی،در پیش روی مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور قرار می دهد. طرح شناخت پتانسیل و مدیریت منابع زیست توده به منظور استفاده بهینه از منابع زیست توده موجود در کشور تهیه شده است و دستاوردهای پیش بینی شده عبارتند از تولید برق و انرژی از ضایعات بلااستفاده،کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از رها شدن این منابع در محیط زیست و ایجاد اشتغال و درآمد در بخشهای تولید انرژی از منابع مذکور در صنایع مختلف اعم از کشاورزی، دامداریها، شهرداریها و کارخانجات. در این مقاله سعی در ارائه ضرورت شناخت پتانسیل و مدیریت منابع زیست توده گردیده است و با ارائه جوانب استحصال انرژی, زیست محیطی, اقتصادی و جنبه اجتماعی منابع زیست توده،لزوم توجه در بهره گیری و گسترش استفاده از آن در سیاستهای کلان کشور تاکید گردیده است.