سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه تحولات و تغییرات پیوسته بازارهای جهانی منشاء تهدیدها و فرصتهای اقتصادی فراوانی است و سازمانهایی در این بازار رقابتی توان حفظ جایگاه خود را دارند که موقعیت بهتری برای مقابله با تهدیدها و بهره گیری از فرصتها داشته باشند.
بی گمان دستیابی به دانش فنی طراحی، ساخت و تولید محصولات صنعتی بدون حمایت وتقویت بخش تحقیقات درهر سازمان ، امکان پذیرنخواهد بود. از این رو سازمانها به منظور بقا و ارتقاء ناچارند تا سطح فن اوری خود را متناسب با رقبای جهانی بهبود بخشند و بدیهی است که شالوده این تفکر در واحدهای تحقیق و توسعه هر سازمان شکل می گیرد.
شرکت صنایعامرسان قریب به ۲۰ سال است که کوشش خستگی ناپذیر خود را جهت تولید انواع لوازم خانگی آغاز نموده و عرضه محصولات با کیفیت مناسب و مطابق با خواسته مشتیران را سر لوحه فعالیت خود قرار داده است.
توجه به امر تحقیقات در این شرکت از همان سالهای پایانی جنگ تحمیلی ، قوت گرفت و به عنوان اولین تجربه موفق این شرکت ، ملحوظ نمودن نتایج تحقیقات بازار، نظر سنجی از مشتریان وبررسی و استفاده از روشهای نوین ساخت و تولید در عرضه محصولات یخچال فریزر RF-18 , RF-16 به بازار، چنان بازخورد گسترده، موفق و خارج از حد انتظاری را در پی داشت که مدیریت شرکت مصمم گردید تا نسبت به تدوین اهداف و سیاستهای واحد تحقیق و توسعه، در قالب برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت و در راستای خط مشی و استراتژی سازمان اقدام نماید. ماحصل حرکت سازمان درچارچوب مشخص شده مذکور، توجه بیشتر به نقطه نظرات و انتظارات مشتریان در عرضه محصولاتی با کیفیت و طراحی برتر تا به امروز بوده است.