سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس سقایی – دکترای مهندسی صنایع استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسل
سپهر ایران دوست – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

چکیده:

باگذشت زمان رقابت موجود بین سازمانها روز بهروز شدیدتر شده و برخی سهم بازار خود را به سایرین می سپارند و از بین می روند. دراین شرایط رویکردهای بهبود کیفیت نیز به سرعت تغییر یافته و به عنوان ابزاری برای رقابت تبدیل شده اند. شاید شش سیگما یکی از مورد توجه ترین رویکردهای بهبود باشد که در سالهای اخیر به کار گرفته شده استدر این رابطه گزارشات فراوانی درخصوص موفقیت سازمانهایی که شش سیگما را به کار برده اند ارائه شده است. چند سالی است که شش سیگما در ایران نیز توسعه یافته و گامهای مقدماتی را نیز برداشته است. در این مقاله، علاوه بر مرور مفاهیم و مبانی شش سیگما، نتایج آن در ایران مورد مورد تحلیل قرار گرفته ونشان داده شده است، که هر یک از پروژه های حل مساله شش سیگما، چه عوایدی را به همراه داشته اند و چگونه می توان این منافع مالی را ارتقاء بخشید. سپس با محاسبه و برآورد نمودن سطح سیگما، کلاس صنایع و سازمانهای کشور تخمین زده شده است.
با لحاظ نمودن تفاوتهای صنعت ایران با سایر کشورها و بر اساس تجارب حاصله راه کارهایی نیز برای کاربران شش سیگما در ایران ارائه گردیده ودر خاتمه آینده شش سیگما در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله می تواند مدیران، کارشناسان و کاربران شش سیگما را با گوشه هایی از واقعیت صنعت ایران آشنا سازد.