سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد جوادی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

با وجود این که چندین دهه از کاربرد عملیات پیشرفته مبارزه با علف های هرز می گذرد ولی همچنان علف های هرز برای محصولات کشاورزی یک تهدید جدی به شمار می آیند. امروزه علف های هرز مقاوم به علف کش ها و تغییرات علف های هرز از چالش های جدید در کشاورزی محسوب می شوند. به علت پیچیدگی های موجود در جوامع علف های هرز، مدیریت تلفیقی علف های هرز می تواند با کاهش زیان های اقتصادی و بهبود عملیات مبارزه با علف های هرز کمک کند. مدیریت تلفیقی علف های هرز بر تلفیق آن دسته از فناوری های مدیریتی و دانش فنی تاکید دارد که علت بروز مشکلات ناشی از لف های هرز را بیش از واکنش آن ها در جمعیت مورد توجه قرار می دهند. هدف مدیریت تلفیقی علف های هرز، تلفیق بهترین روش ها و ابزارها برای ایجاد نظام های زراعی است که ضمن مبارزه نابودی علف های هرز، اثرات سوء علف های هرز باقیمانده را نیز به حداقل می رسانند. هر گونه عملیات کنترل، به تنهایی فقط به عنوان قسمتی از راهبردهای مدیریت تلفیقی علف های هرز محسوب می شود و از این رو در سیستم هایی که از مزیت های محیطی و اقتصادی برخوردارند بهترین روش آن است که استراتژی های مدیریت علف های هرز با طراحی سیستم های کشت تلفیق شود. در این روش تصمیم های مدیریتی باید بر اساس ویژگی های مکانی و زمانی اتخاذ شود. در مجموع چنانچه علف های هرز در یک مفهوم اکولوژیکی و مدیریت وسیع تر مورد توجه قرار گیرند امکان استفاده از طیف وسیع تری از عملیات مدیریتی و زراعی فراهم می شود. این شرایط به تولید کنندگان کمک می کند تا علف کش ها و دیگر نهاده های خود را به نحوی مدیریت کنند که ضمن حفظ کارایی آن ها متخصصات علف های هرز را نیز به سمت روش های بسیار متنوع و تلفیقی برای مدیریت علف های هرز سوق دهد.