سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم امیرحائری – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
زهرا احمدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
جعفر حبیبی – دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
محمد صنیعی آباده – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در انجام جستجو، عموماً به دنبال برآورده کردن دو هدف اکتشاف (exploring) و بهره برداری (exploiting) در فضای مسئله هستیم. اکتشاف به معنای اطمینان از سراسری بودن جستجو است و ا زآن جهت دارای اهمیت است که فضای مسئله باید به نحو قابل توجهی برای یافتن نقطه بهینه سراسری جستجو شود. در بهره‌برداری به دنبال یافتن پاسخ های بهتر حول یک پاسخ به دست آمده، و در واقع جستجوی محلی هستیم. الگوریتم های ژنتیک دارای ساختار قوی در جستجوی محلی حائز اهمیت است؛ زیرا این روش ها ممکن است در مسئله‌ای مناسب بوده اما در مسئله دیگر عملکرد شایان ذکری نداشته باشیند. به ترکیب الگوریتم‌های ژنتیک متعارف با الگوریتم‌های جستجوی محلی، الگوریتم‌های ممتیک گفته می شود. در این الگوریتم‌ها به دلیل وجود روش‌های جستجوی محلی، کارایی جستجو بالاتر می رود.