سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش جامه بزرگ – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی DTBFCبرای دسته بندی خطاهای بین – مداری درخطوط انتقال دومداره براساس الگوریتم درخت تصمیم ارایه شدها ست که پس ازتعیین زمان دقیق وقوع خطا بااستفاده ازتئوری امواج گذرا ازمقادیر فازورهای جریانهای یک سمت خط به عنوان ویژگیهای ورودی استفاده نموده وعمل دسته بندی خطا را انجام میدهد جهت بررسی صحت روش پیشنهادی شبیه سازی های مختلفی برروی یک خط انتقال ۴۰۰کییلوولت انجام شده و نشان داده میشود که دقت این روش ۱۰۰درصد می باشد درحالیکه زمان موردنیاز برای دسته بندی خطا کمتر ازیک چهارم سیکل پس ازوقوع خطا است