سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش جامه بزرگ – دانشجوی مقطع کارشناسی راشد رشته مهندسی برق، سیستم های قدرت قطب علمی ا
سیدمحمد شهرتاش – عضو قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای دسته بندی خطا در خطوط انتقال دومداره، براساس الگوریتم درخت تصمیم ارایه شده است که پس از تعیین زمان دقیق وقوع خطا بااستفاده از تئوری امواج گذرا، از مقادیر فازورهای جریانهای یک سمت خط به عنوان ویژگیهای ورودی استفاده نموده و عمل دسته بندی خطا را انجام می دهد. جهت بررسی صحت روش پیشنهادی، شبیه سازی های مختلفی بر روی یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت انجام شده و نشان داده می شود که دقت این روش ۱۰۰ درصد می باشد در حالیکه زمان مورد نیاز برای دسته بندی خطا یک چهارم سیکل پس از وقوع خطا است.