سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود یقینی –
امین اکبری –
سیدمحمدمهدی شریفی –

چکیده:

این مقاله تلاشی است برای بررسی کاربرد تکنیک های توصیفی داده کاوی در سیستم آموزش عالی در دو زمینه: ( ۱) دسته بندی دانشجویان به لحاظ سطح علمی و ( ۲) استخراج روابط و روند های موجود در داده های سیستم آموزشی دانشگاه با مطالعه موردی بر روی دانشگاه علم و صنعت ایران. دسته بندی دانشجویان بر اساس معدل کل، میانگین تعداد واحد گذرانده شده در هر نیمسال، سوابق مشروطی و سوابق ممتازی انجام شده است. این دسته بندی با استفاده از تکنیکهای خوشه بندی Two Step و k-means صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای شناسایی دانشجویان با ریسک بالا و دانشجویان ممتاز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این نتایج می تواند کمک زیادی برای مدیران آموزشی دانشگاه ها در جهت بهینه کردن فرایندهای آموزشی باشد