سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرایین آئینی – دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فریبرز محمودی – دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

هدف این مقاله استفاده از نتایج الگوریتم پیشنهادی برای افزایش دقت و کاهش فضای جستجو در سیستم تشخیص هویت براساس ویژگی های دندان است در این مقاله الگوریتمی برای دسته بندی دندان ها ارائه می شود در روشهای پیشین صرفا از اطلاعات خط محیطی و ترتیب مکانی دندان ها در یک فک برای دسته بندی دندان ها به آسیاب بزرگ و آسیاب کوچک استفاده شده که دقت مطلوبی به همراه نداشته است دراین مقاله علاوهبر اطلاعات مربوط به خط محیطی دندان، از اطلاعات مربوط به عرض مزیودیستال طوق و رابطه ی مکانی بین دندانهای خلفی در فک ها استفاده شده و دسته بندی دقیق تری حاصل گردیده است نتایج عملی حاصل از این تحقیق نشان میدهد که روش پیشنهادی در این مقاله دقت دسته بندی در فک پایین و بالا را طور متوسط ۱۰% و ۲۰% بهبود می بخشد.