سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهران وحدتی – مدیردفتر تلفیق و بیلان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کمال طاهری – دبیر دفتر مطالعات و تحقیقات کارست غرب کشور،کرمانشاه

چکیده:

کشور ایران با میانگین بارندگی ۲۵۰ میلیمتر در سال در منطقه کم آب و نیمه خشک قرار گرفته و تامین آب شرب وکشاورزی و صنعت از شریانهای حیاتی توسعه در تمامی ابعاد آن است . ۱۱ درصد مساحت ایران را سازندهای کربناته کارستی پوشانده است که این میزان در غرب کشور به ۳۳ درصدو در استان کرمانشاه به ۳۰ درصد می رسد که مبین نقش مهم و حیاتی کارست در تامین منابع آب این منطقه است . در این میان حوضه الوند به عنوان حوضه معرف کارستی غرب کشور و استان کرمانشاه در زاگرس غربی واقع بوده که با دارا بودن پوشش مناسبی از سازندهای کارستی آبدار از نظر مطالعات کارست حائز اهمیت است . در این تحقیق نقش خطواره های تکتونیکی در ایجاد چشمه های کارستی مورد مطالعه قرار گرفته و با سایر روشهای مطالعاتی مانند هیدروژئولوژی مقایسه گردیده است . نهایتا بر مبنای رفتار کارست و خصوصیات تکتونیکی منطقه دسته بندیهایی برای چشمه های کارستی حوضه الوند ارایه شده است