سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داود پورشبان – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
محسن افشارچی – دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیئت علمی زنجان

چکیده:

آنتولوژی جهتغلبه برعدم تجانش معناشناسی بصورت موفقی کاربرد دارند و عناصر اساسی شبکه ی معنایی می باشند نشان داده شده است که آنتولوژی ها می توانند برای ساخت سیستمهای پیشنهادی و توصیه ی شخصی و دقیق با دخالت کاربر استفاده گردند این سیستم ها وجود آنتولوژی ها را بدون درنظر گرفتن ساخت آنها درنظر می گیرند با وجود کاتالوگهای محصول که بطور مرتب تغییر می کند روشهای جدیدی مورد نیاز هستندتا این آنتولوژی ها را در زمان واقعی بسازند این مقاله روی این مشکل تمرکز دارد و نشان میدهد که این امکان وجود دارد تا آنتولوژی ها را به طور خودگردان از مداخله و به کاربردنالگوریتم های دسته بندی بیاموزیم نتایج بدست آمده از مجموعه ی داده های MovieLens و Jester نشان میدهد که سیستم توصیه دهنده با آنتولوژی های مربوط روشهای توصیه ی کلاسیکی را اجرا می کند.