سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی فرخ روز – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز و گروه کنترل پژوهشکده مهندس
محمود کریمی – بخش مهندسی برق و الکترونیک ، دانشگاه شیراز

چکیده:

ایجاد سامانه هوشمندی که بتواند به دسته بندیClassificationشناورهای دریایی بر اساس نویز تشعشعی صوتی انها بپردازد، در سامانه دفاعی کشور ما اهمیت شایانی دارد. د راین مقاله روشی نوین برای دسته بندی شناورهای دریایی ارائه شده و با استفاده از حجم قابل توجهی از داده های واقعی شناور دریای ارزیابی گردیده است. دراین روش نویز صوتی شناورها با استفاده از یک مدل (Autoregressive (AR با مرتبه مناسب مدل می شود و از ضرایب این مدل برای دسته بندی شناورها استفاده میشود. الگوریتم استفاده شده برای دسته بندی یک شبکه عصبی از نوع PNN می باشد که ضرایب انتخاب شده مدل AR، بردار ورودی آن را تشکیل می دهند. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی نشان می دهد که این روش در تفکیک شناورها به دو دسته سنگین و متوسط کاملاموفق است.