سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود ایزدپرست – دانشگاه پیام نور دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولید کننده به هدایت تولید کنندگان مبدل گشته است به همین دلیل دسته بندی ۱ مشتریان درهدفمندساختن سازمان ها درسفارشی سازی خدماتشان و نیز اولویت بندی محصولات براساس میزان سودآوری آن محصول کمک شایانی می کند روش داده کاوی ۲ درجهت دستیابی به قوانین تصمیم گیری و مدل پیش بینی مشتریان آتی دراین شرکت بیمه استفاده شده است. Brockett, 1999 دراجرای روش دسته بندی در داده کاوی دوتکنیک درخت تصمیم و شبکه های عصبی دریکی از شرکتهای بیمه خصوصی به کارگرفته شده است سهما ین پژوهش استفاده از روش شبکه های عصبی و همچنین مقایسه نتایج آن با خروجی تکنیک درخت تصمیم و درنتیجه تایید یافته های تحقیق می باشد بررسی ها نشان داده اند که روش درخت تصمیم نتایج بهتری را حاصل کرده است که نتایج بدست آمده ازاین تحقیق توسط خبرگان صنعت بیمه تایید و نظرات انها به شکل توضیحی از مشخصه ها یا متغیرهایورودی تحقیق ارایه شده است.