تمرین

۱ – چند نمونه از نامه های قبلی به وسیله نویسنده نامه ویرایشی شود.

۲- یکی از نامه های مفصل در تابلو نوشته شود و برای ویرایش و پردازش به بحث و اظهار نظر گذاشته شود.

۳- تمرین ردیف دوم به وسیله شرکت کنندگان در کاغذ جداگانه ویرایش و پردازش گردیده و به استاد ارائه شود.

۴ – یکی از داستانهای گلستان و یا بوستان سعدی و یا هر داستان مناسب دیگر به وسیله استاد انتخاب و از شرکت کنندگان خواسته شود که برداشتی آزاد از آن را

پیوست ۱

دستورالعمل تهیه و ماشین کردن نامه های اداری سازمان امور استخدامی کشور (سابق) در حال حاضر برای تهیه و ماشین کردن نامه های اداری در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دستورالعمل واحدی وجود ندارد و فقدان معیارها و ضابطه های یکنواخت در این مورد سبب شده است که تهیه و ماشین کردن نامههای اداری تابع سلیقهٔ شخصی افراد گردد: این اختلاف را میتوان به طور بارز و چشمگیر در نامه های اداری ملاحظه کرد.

ادارهٔ کل بهبود روشهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به مشکلاتی که در این باره وجود داشت و پس از بررسی دقیق مسئله، اقدام به تهیه و تنظیم «دستورالعمل تهیه و ماشین کردن نامه های عادی اداری» کرد. در این دستورالعمل، سعی شده است که قسمت های مختلف یک نامه مورد بررسی قرار گیرد و برای تهیه و ماشین کردن نامه های اداری جلوگیری کرد. و حتی الامکان مشخصات یکنواخت برای نامه های مشابه در نظر گرفت.

این ضوابط در مورد حواشی نامه – محلی نوشتن مشخصات گیرنده و فرستنده، موضوع و امضای نامه و همچنین گیرندگان رونوشت تعیین و مشخص گردیده است. به علاوه سعی شده است با توصیه های لازم در مورد انتخاب قطع مناسبب کاغذ، تنظیم فواصل خطوط، باتوجه به نوع ماشین تحریر و محتوای نامه، زیبایی ظاهری نامه نیز تضمین شود.