سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاهسوند حسنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدیه امیری نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کاوشگر تمام DNA ژنومی یا ناحیه مشخصی از یک کروموزوم است که با روش ها و مواد مختفی تهیه و نشاندار می شود و از آ« برای هیبریداسیون DNA در شرایط طبیعی به منظور تعیین محل اسید های نوکلئیک اعم از DNA یا RNA در هسته سیتوپلاسم و اندامک های سلول، شناسایی و ردیابی ژنها بر روی کروموزوم تعیین توالی های اسیدی نوکلئیک تهیه نقشه ای کروموزومی و ردیابی ژنوم در تلافی های بین گونه ای و بین جنسی در گیاهان و استفاده می شود.