سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش کریمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی (مبنا)
بهمن خستو – دکترای مهندسی مکانیک- دانشیار دانشگاه امیرکبیر
علی خواجه مبارکه – دکترای مهندسی مکانیک- دانشیار دانشگاه امیرکبیر
علی کناری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

مطابق با آمار انرژی سالیانه کشور، بیش از یک سوم انرژی در بخش ساختمان مصرف میشود. متاسفانه اعمال سیاستهای حمایتی و پرداخت یارانه ها در زمینه عرضه انرژی باعث شده تا میزان انرژی مصرفی ساختمانهای کشور ۲ تا ۳ برابر استانداردهای جهانی باشد. با توجه به اتلاف بسیار زیاد انرژی در ساختمانهای موجود، بررسی میزان مصرف انرژی هر ساختمان بصورت علمی ضروری است. براین اساس مدون کردن فرآیند ممیزی انرژی در ساختما ن از مهمترین نیازهای این بخش میباشد. در این تحقیق دستورالعمل ممیزی انرژی ساختمان با استفاده از اطلاعات مندرج در قبضهای انرژیساختمان و همچنین داده های سالیانه هواشناسی، به منظور تعیین ضریب انتقال حرارت عملکردی دیواره های خارجی ساختمان و مقایسه آن با مقادیر مجاز و استاندارد ارائه شده است.