سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خدیجه محمدی – کارشناسارشد آموزشمامایی

چکیده:

برای ارتباط جنسی خوب و لذت بخشدر درجه اول نیاز به داشتن ارتباطی صمیمانه و عاطفی با همسرخود داریم . بوسیدن و بوئیدن جسمی که احساسنزدیکی با روح او ندارید چندان ارضا کننده نیست.نزدیکی فرصت بسیار مناسب و مغتنمی است تا با زبان رمزگونه نوازشهای لطیف و پرعاطفه خود ، سپاسگزاری روح قدر دان خود را به شریکزندگی تان بیان کنید . در این هنگام است که با فارغ شدن از هم آغوشی احساسصمیمیت وامنیت خاطر بیشتری خواهید کرد. در دستورات و سنت پیامبران الهی نیز تاکید زیادی بر انجام امر ازدواج صورت گرفته تا جایی که نصف دین فرد را در گرو انجام آن قرار داده است و با بیان پاداشهای دنیوی و اخروی زوجین را به سوی ایجاد کانونی پر از عشق ومحبت در زندگی مشترکترغیب می کند در روایتی از پیامبر آخرالزمان آمده است : برادرم جبرئیل پیوسته سفارش زنان را به من می نمود تا جایی که من گمان کردم ،مرد حق ندارد به همسرشحتّی اُف بگوید ، آنگاه بمن گفت: ای محمد! در رفتار با زنان از خدا بترسید ،… زیرا آنان بخاطر آنکه خود را در اختیار شما قرار می دهند و فرزندان شما را در رحم شان حمل نموده و دشواری وضع حمل را تحمل می کنند ، حق بزرگی به گردن شما دارند. پس با آنان مهربان باشید و دلهای آنان را با رفتار خوبتان پاکیزه کنید تا تحمل زندگی کردن در کنار شما را داشته باشند * . و آنگاه زن را مخاطب قرار داده و بهترین شفاعت کننده روز قیامتبرای زن را ، همسر اوقرار می دهد حضرت رسول میفرماید : در روز قیامت بهترین کسی که می تواند نزد خداوند برای زن شفاعت کند و باعث نجاتششود شوهر او است ** و به سادگی به زنی که در سایه محبت و توجه همسر، به وظایف خود عمل کرده، پاداشنجات را ارزانی می کند سعی ما در این بخشاز کتاب ارایه نکاتی است تا به کمکآن بتوانید احساسات لطیف و پیامهای عاطفی خود را به نحو بهتری به شریکزندگی تان انتقال دهید و به مدد آن بتوانید کیفیت ارتباطات جنسی و در نتیجه زندگی خودرا ارتقا بخشید. آنچه شور نزدیکی را بر می انگیزد وزوجین را به انجام آن راغب می کند، داشتن تجارب مثبت و روحبخش است و آنچه نزدیکی را در حد یک عمل فیزیکی خسته کننده و گاه جانکاه تنزل می دهد توجه صرف به انجام اتومکانیکی اعمالی بدون لطافت است