سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاهسوند حسنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدیه امیری نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هیبرداسیون DNA ژنومی فلورسنت در محل متدی توانا برای تعیین محل اسید های نوکلئیک از نوع DNA یا RNA در هسته سیتوپلاسم و سایر اجزای سلول، تجزیه ساختار کروموزوم ها ردیابی ژنها و تعیین توالی اسید های هسته ای روی مواد ژنتیکی دست نخورده در محل طبیعی حضور DNA می باشد.