سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن رضا ساکو – کار شناس ارشد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
مجتبی ناصری – مدرس مرکز آموزش کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

درکشتزار های وسیع گوجه فرنگی، برداشت دستی گوجه فرنگی با استفاده از کارگر بسیار پرهزینه و زمانبر است. در کشت مکانیزه، برداشت آن با استفاده از دستگاههای برداشت گوجه فرنگی صورت میگیرد این دستگاهها برای ارقام تک چین بکار گرفته شده و محصول به یکباره و مکانیزه برداشت میشود. دستگاههای برداشت گوجه فرنگی هم اکنون به صورت گسترده ای در مزارع بزرگ کشورها توسعه یافته بکار گرفته شده و در کاهش هزینه های کارگری تولید نقش موثری دارد.امروزه این دستگاهها با تکنولوژی مدرن مرکب از تجهیزات مکانیکی ، الکترونیکی، هیدرولیک و و کامپیوترساخته میشود. در این مقاله انواع دستگاههای برداشت گوجه فرنگی شامل دستگاه های کششی و خود کششی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه عملکرد آن توضیح داده میشودوسپس به امکان بکارگیری و طراحی و ساخت آن در داخل کشور پرداخته شده است.