سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و عضو گروه تحقیق آز
منیره سادات موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک شبکۀ عصبی فعال و در عین حال کارآمد برای بهبود مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز زلزله ارائه شده است. تجارب زلزله های گذشته از جمله زلزلۀ رودبار (۱۳۶۹ ه.ش)، زلزلۀ آوج(۱۳۸۰)، زلزلۀ بم (۱۳۸۲) و زلزلۀ دشت سیلاخور(۱۳۸۵) نشان می دهد که عدم برنامه ریزی و نداشتن الگوی مناسب مدیریت بحران در ایران، خسارات مالی و جانی را بطور وسیع در هنگام بروز این بحرانها افزایش می دهد. شبکۀ عصبی یک راه کار مناسب برای اصلاح روشها و ارائۀ الگوی مناسب تصمیم گیری را در حل مسائل مختلف ارائه می نماید. این شبکه دارای عملکرد با معلم، بدون معلّم و راهکارهای توجیهی است. با کاربرد این شبکه در علم مدیریت بحران تا حدود قابل توجهی می توان از تصمیمهای سلیقه ای در هنگام بروز بحران جلوگیری نمود. برای انتخاب شبکۀ عصبی مناسب، شبکۀ با معلم مبنای عمل قرار گرفته است. در شبکۀ ارائه شده شاخص خرابی مدیریت بحران بعنوان ورودی به شبکه تعریف می شوند. از این طریق تجارب زلزله ای گذشته بعنوان موانع امر به مدل تعریف می شود. شبکۀ تهیه شده با مد نظر قرار دادن محدودیتهای ذکر شده و ورودیهای لازم، مناسبترین تصمیم را در هنگام بروز زلزله اراده می نماید. با انجام مطالعۀ موردی مشخص شده است که این شبکه تا حدود ۶۵ درصد مدیریت بحران و تصمیم گیری در زمان بحران را بهبود می بخشد.