سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

با آغاز دوره معاونت بومی که تلاشی بر ارتقاء کیفیت و بصورت آگاهانه در سازماناز سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد ، انرژی منابع انسانی بصورت پیچیده ای رو به جلو و کارآفرینی و خلاقیت سوق داده شد . فلسفه ای که در آن معاون و مدیر بومی با استفاده از معیارهایی از شناخت افراد هر یک را به شناخت ارزش درونی خود و ارتقای مستمر کیفیت واحد یا اداره خود را واداشت .
معیارهای یادگیری ، استفاده از مدیریت جامع کیفیت ، ارتقای فرایندها تلاش بر راه اندازی اتوماسیون آموزشی و اداری و تعامل پذیری فی مابین منابع انسانی و ایجاد انگیزۀ رقابت ، فراهم آوری تجهیزات لازم و بکارگیری سیاست مدارا و محتاطانه محصولی به نام ارتقاء کیفیت و بوجود آمدن موفقیتها در سازمان را پدید آورد.