سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد قاضی میرسعید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
سیدعلی جزایری – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرحسین شامخی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا چینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در موتورهای احتراق داخلی، مجموعه سوپاپها و زمان بندی آنها، از جمله پارامترهای مهمی میباشند که تأثیر بسزائی در بهبود عملکرد و افزایش راندمان حجمی موتور دارند. به کارگیری سیستم های فاقد بادامک در کنترل عملکرد سوپاپها، باعث کاهش مصرف سوخت و همچنین افزایش هوای ورودی به موتور بخصوص در دورهای پایین میشود. در این سیستم تمامی پارامترهای موجود بطور جداگانه و مستقل قابل کنترل میباشند که این ویژگی امکان بهینه سازی مطلوب این مجموعه را در کلیه شرایط کارکرد موتور فراهم میسازد.
در این مقاله مدلی از مرحله مکش یک موتوراشتعال جرقه ای (SI) فاقد بادامک که با عملکرد بدون دریچه گاز کار میکند، مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور ابتدا دینامیک مرحله تنفس سیلندرها مدل شده است و سپس نتایج حاصله با داده های تجربی یک موتورمرسوم در شرایط عملکرد بدون دریچه گاز مقایسه شده است. همچنین براساس مدل بدست آمده و با استفاده از روشهای عددی، پروفیل بهینه سوپاپها بمنظور دستیابی به بالاترین راندمان حجمی و عملکرد مناسب موتور در تمامی شرایط کاری، تعیین شده است.