سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین معاضدی – شرکت مشانیر،گروه تخصصی برق و ماشین ایران
جواد ساعی – شرکت مشانیر،گروه تخصصی برق و ماشین ایران

چکیده:

در این مقاله، ابتدا پس از مروری مختصر بر مزایای بهره گیری از نیروگاههای تلمبه ذخیره ای و شرایط اقتصادی استفاده از این واحدها، ضرورت دستیابی به استراتژی بهره برداری بهینه در آنها از طریق انجام شبیه سازی تاکید گردیده است . در ادامه، ابتدا روش مدلسازی یک نیروگاه تلمبه ذخیره ای با رویکرد بهینه سازی بهره برداری تبیین و سپس آلگوریتم بهینه سازی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته معرفی و با مدل نیروگاه منطبق شده است تا در نهایت یک مسألة بهینه سازی با صورت مسأله و معادلات مشخص بدست آید . در انتها، یک نرم افزار که برای حل مسألة بهینه سازی فوق الذکر تهیه گردیده، در نیروگاه سیاه بیشه مورد استفاده قرار گرفته است . شبیه سازیهای انجام شده برای دو حالت مختلف، در سال ) ۱۳۸۹ اولین سال احتمالی بهره برداری ) انجام شده است . در هر دو حالت، داده ها و اطلاعات مستند مبنای بررسی بوده که از آمار و مدارک توانیر و شرکت مشانیر استخراج گردیده است و لذا نتایج حاصله تا حد زیادی می تواند با واقعیت منطبق باشد . اگر چه این برنامه باید در مقطع بهره برداری بصورت مدارم و براساس داده های به روز شده توسط مرکز کنترل دیسپاچینگ استفاده شود اما در شرایط فعلی نتایج آن برای استفاده در مطالعات توجیهی و نیز طراحی بهینه قابل استفاده خواهد بود .