سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان قاسمعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن عسگری – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تغییرات ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد کم کربن (۰/۱۳% C) طی فرایند نورد سرد و انیل، که یکی از فرایندهای ترمومکانیکی پیشرفته است، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به ساختار مارتنزیتی، نمونه ها در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد بمدت ۵۰ دقیقه آستنیته و سپس در محلول اب نمک، یخ و الکل کوئنچ گردیدند. بمنظور کاهش تردی ساختار مارتنزیتی، نمونه ای کوئنچ شده در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد بمدت ۳۰ دقیقه پیرسازی شدند. این نمونه های به میزان ۹۰ درصد نورد سرد و سپس د رگسترده دمایی ۴۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد در بازه های زمانی ۵ تا ۱۲۰ دقیقه آنیل شدند. بررسی های میکروسکوپی نشان دهنده ریزساختار چند فازی شامل دانه های هم محور فریت و بسته های بسیار ریز مارتنزیت تمیز شده بعد از آنیل دردمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد بمدت ۹۰ دقیقه بود. متوسط اندازه دانه های فریت در حدود ۲۰۰nm بود. این فولاد دارای استحکام نهایی ۱۵۸۵MPa و درصد ازدیاد طول ۱۴% بود. نتایج نشان داد که خرد شدن تیغه های مارتنزیت در مرحله نود شرد نقش مهمی در مرحله تبولر مجدد و ریز شدن دانه ها ایفا می کند.