سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیرا نوروزی لواسانی – محقق ارشد شرکت پژوهشگران نانوفناوری
مهدی داراب – کارشناس فرآیند گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
فاطمه موید – کارشناس فرآیند گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مهدیه فرازکیش – کارشناس فرآیند گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از فناوری های پیشرفته جدید در صنایع بالا دستی، تکنولوژی مخزن هوشمند است.
نقطه آرمانی در مخازن هوشمند آنجایی است که خطاهای آزمایشگر، زمان های تلف شده و هزینه های فعلی دسترسی به اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های مخزن به حداقل برسد و با افزایش جدی کیفیت بررسی رفتار مخازن رشد چشمگیری در عملیات اکتشاف و تولید و توسعه میادین حادث شود.
این فناوری هنوز در دنیا توسعه نیافته و دو چالش عمده عملیاتی در مسیر آن سد پیشرفت شده که در مقاله بدان ها خواهیم پرداخت. تحقق تکنولوژی مذکور در کشور بدلیل جدید بودن آن از یک سو و منافع بسیارش از سوی دیگر به ازمون بزرگی برای مدیریت تکنولوژی – یعنی مهمترین ابزار بومی سازی و توسعه فناوری – در توسعه صنایع بالا دستی بدل خواهد شد.
در این مقاله نخست به معرفی مخازن هوشمند و برتری های آن نسبت به مخازن معمول می پردازیم. سپس چالش های عمومی و فنی و راهکارهای اجرایی آنها جهت دستیابی کشور به این فناوری انقلابی را بررسی می کنیم. در بخش راهکارهای فنی، تولیدگونه ای سامانه تحلیلگر مجتمع و نگارش بسته نرم افزاری منعطف را برای حل معضلات فنی پیشنهاد خواهیم نمود.