سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لوزا احمدی – دانشجوى کارشناسى ارشد پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
گرشاسی خزائنی – کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت
علیرضا میرمحمد صادقی – استادیار دانشگاه امام حسین (ع) – عضو هیات مدیره ی انجمن مهندسى ارزش ایرا

چکیده:

رشد سریع تکنولوژى و تولیدات، کیفیت محصولات را براى حفظ بازار فروش، داراى اهمیت تعیین کنندها ى در سرنوشت سازمان ها کرده است. رقابت شدید، بنگاه ها را نیازمند کاهش هزینه هاى محصول و کاربرد خلاقیت به عنوان کلید رقابت کرده است. با بهره گیرى از مهندسى ارزش می توان به صورت گام به گام، فرصت هاى مطلوب و موانع موجود را شناسایى کرده و به بهبود عملکرد و کاهش هزینه و صرفه جویى در منابع و امکانات دست یافت. لیکن کاربرد روش هاى نو و مبتکرانه بر خلاف روش هاى متعارف تجربه شده هر سیستم، خطاهایى را باعث مى گردد که کیفیت محصول و اعتبار شرکت را به خطر می اندازد، با کاربرد تکنیک ۶ سیگما در سازمان می توان شاهد کاهش تغییرات، ایرادات سیستم و حذف کارکردهای نامطلوب بود. لذا یک سازمان براى ماندن در رقابت می بایست این دو مدل را به صورت توامان بکار برد. در این مقاله نشان داده شده است که شرط استفاده از تمامى مزایاى مدل هاى مهندسى ارزش و ۶ سیگما کاریرد تومان این دو است، لذا این دو مدل در ۴ ویژگى: مراحل اجرایى، رویکرد، محدودیت هاى کاربرد و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. با تعیین محدودیت ها و ویژگی های این دو تکنیک می توان به چگونگی کاربرد توامان آنها جهت دست یابی به بهبود مستمر در سازمان پرداخت.