سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد حبیب زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

چکیده:

منطقه مطالعاتی در شمال دریاچه ارومیه واقع گردیده، و از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی است. در دشت تسوج از حدود ۱۸۳ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق – ۱۱۶ رشته قنات – ۷۰ دهنه چشمه میزان۶۶/۷۹۲ میلیون متر مکعب تخلیه آب صورت می گیرد . بررسی بیلان آبی منطقه نشان می دهد از نزولات آسمانی در قسمت ارتفاعات و دشت ها که در کل وسعتی حدود ۵۵۰ کیاومتر مربع را شامل میشود ۱۵۰ میلیون متر مکعب بارندگی وجود دارد که اگر میزان تبخیر و تعرق وجریان جاری را از آن کم کنیم برای سفره های زیرزمینی در حدود ۱۰ میلیون متر مکعب کمبود ذخیره داریم. به منظور بررسیهای اولیه سفره زیرزمینی دشت تسوج از چاههای پیزومتری موجود در منطقه به تعداد ۱۵ حلقه استفاده شده است . بررسی دشت برای سال آبی ۸۱ نشان میدهد که بیشترین عمق مربوط به چاه پیزومتری قزلجه با ۷۴/۹۹ متر است و چاههای پیزومتری امستجان . غلمانسرا و اراضی هفت چشمه هیدروژئولوژیکی سفره از حدود ۶ حلقه چاه پیزومتری مربوط به سازمان آب منطقه ای استان و ۲ حلقه چاه پیزومتری و ۱ حلقه چاه اکتشافی مربوط به طرح استفاده شده است