مقاله دفتري كهن از خاطرات جنگي: آناباسيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: دفتري كهن از خاطرات جنگي: آناباسيس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كوب روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از تاريخ نگاران پس از هرودت، كسنفن است كه با تاليف آناباسيس شايد كهن ترين دفتر خاطرات جنگي را نوشته باشد. لشكركشي نافرجام كورش جوان بر ضد برادرش، اردشير دوم هخامنشي كه در آناباسيس روايت شده، نه تنها با تاريخ ايران، بلكه با تاريخ يونان نيز مربوط است و به همين سبب، اين كتاب در يونان و بعد، در تمامي غرب شهرت فراوان يافت. با اينكه همزمانيِ كسنفن با وقايع منقول در كتابش، اهميت آناباسيس را افزون تر مي كند، مورخ نبايد گزافه هاي فاتحانه نويسنده آناباسيس را ناديده بگيرد. آناباسيس جنبه هايي از وضع اجتماعي، سياسي و نظامي ايران در اواسط عصر هخامنشي روشن شده و اين اثر به هر حال، به عنوان يك منبع دست اول براي بخشي از تاريخ هخامنشي سزاوار تامل بسيار است.