مقاله دقت تشخيصي تست تنفسي اوره براي عفونت هليکوباکترپيلوري در بيماران دچار نارسايي کليوي کانديد پيوند کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: دقت تشخيصي تست تنفسي اوره براي عفونت هليکوباکترپيلوري در بيماران دچار نارسايي کليوي کانديد پيوند کليه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله نارسايي مزمن کليه
مقاله تست تنفسي اوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري مصدق
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي طاهر مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جنابي آريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات اندکي در مورد دقت تشخيصي تست تنفسي اوره  (UBT)در بيماران مبتلا به نارسايي کليه صورت گرفته است. در اين مطالعه دقت تشخيصي UBT در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه کانديد پيوند کليه بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۴۰ بيمار مبتلا به نارسايي مزمن کليه مورد بررسي قرار گرفتند. آندوسکوپي دستگاه گوارش فوقاني و UBT براي همه بيماران درخواست شد. اطلاعات باليني، يافته هاي بافت شناسي و نتايج UBT با نرم افزار SPSS و به کمک آزمون کاي دو تحليل شد. P<0.05 از نظر آماري معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: ۴۰ بيمار (شامل ۲۰ مرد و ۲۰ زن) با ميانگين سني ۳۳٫۵۶±۱۱٫۲۲ سال بررسي شدند. حساسيت و ويژگي تست UBT 80 درصد بود، اما با در نظر گرفتن حد آستانه تشخيصي ۵، ويژگي به ۱۰۰ درصد افزايش يافت. ارزش اخباري مثبت و منفي به ترتيب ۹۲٫۳ درصد و ۵۷٫۱۴ درصد بود، اما با عدد تشخيصي ۵ به ۱۰۰ درصد و ۷۱٫۴۲ درصد افزايش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به حساسيت کم UBT در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه و خطر بالاي زخم معده و خونريزي، پيشنهاد مي شود که بافت شناسي براي همه بيماران با  UBTمنفي در خواست شود. به علاوه اين مطالعه نشان داد که دقت تشخيصي تست UBT با در نظر  گرفتن عدد تشخيصي ۵ افزايش مي يابد.