مقاله دقت سونوگرافي توسط جراح در تروماي غيرنافذ شكمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: دقت سونوگرافي توسط جراح در تروماي غيرنافذ شكمي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروماي غيرنافذ شکمي
مقاله ارزيابي متمرکز تروما با سونوگرافي
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش محبت هادي
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپورجهرمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ارزيابي متمركز تروما با سونوگرافي، ابزاري مناسب براي يافتن خون داخل شكم بيماران دچار تروماي غيرنافذ است. اين كار توسط جراحان عمومي، در بسياري از مراكز معتبر تروماي دنيا انجام مي شود، ولي استفاده از آن در ايران هنوز شيوه اي معمول نيست. پژوهش حاضر با سنجش حساسيت، ويژگي و دقت سونوگرافي هاي انجام گرفته توسط جراحان، كارآمدي و مزاياي آن را بررسي نمود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش، ۱۰۰ بيمار دچار تروماي غيرنافذ شكمي كه در طول سال ۱۳۸۷ به يكي از بيمارستان هاي شهر تهران مراجعه كرده بودند، توسط جراح يا دستيار ارشد جراحي دوره ديده تحت ارزيابي متمركز تروما با سونوگرافي قرار گرفتند. موارد مثبت يا منفي خون داخل شكمي ثبت شد و در ادامه با ساير روش ها درستي نتايج مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: سونوگرافي در ۷ بيمار مثبت بود كه از اين بين، ۵ نفر آسيب داخل شكمي ثابت شده و ۲ مورد مثبت كاذب داشتند؛ حساسيت %۱۰۰، ويژگي %۹۷٫۸، ارزش اخباري مثبت %۷۱٫۴، ارزش اخباري منفي %۱۰۰ و دقت %۹۸ به دست آمد.
نتيجه گيري: سونوگرافي انجام شده توسط جراح در بيماران تروماي غيرنافذ، قادر است با دقت بالا وجود يا عدم وجود مايع داخل شكمي را ارزيابي كند و به عنوان ابزاري ارزشمند در ادامه معاينه باليني به درمان بهتر و سريع تر اين گونه مصدومان كمك كند.