مقاله دقت سونوگرافي در اندازه گيري مقدار ادرار باقيمانده در مثانه در بيماران دچار بزرگي خوش خيم پروستات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۸۶ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: دقت سونوگرافي در اندازه گيري مقدار ادرار باقيمانده در مثانه در بيماران دچار بزرگي خوش خيم پروستات
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزرگي خوش خيم پروستات
مقاله باقيمانده ادراري
مقاله سونوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژيركارزار صمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عصربدر يداله
جناب آقای / سرکار خانم: كوشاور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: در بيماران دچار بزرگي خوش خيم پروستات، اندازه گيري مقدار باقيمانده ادراري در مثانه يک معيار تجربي براي تشخيص، درمان و پيگيري مي باشد. هدف اين مطالعه ارزيابي دقت سونوگرافي در اندازه گيري مقدار باقيمانده ادراري در مثانه در مقايسه با روش استاندارد و دقيق اندازه گيري بوسيله زدن کاتتر به مثانه مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه در ۶۰ بيمار متوالي که طي سال ۱۳۸۶ با تشخيص بزرگي خوش خيم پروستات در بخش ارولوژي بستري شده بودند انجام شد. ميانگين سن بيماران ۶۷٫۱۰±۸٫۳۳ سال بود. در تمامي بيماران با مثانه پر و بعد از ادرار کردن ابتدا باقيمانده اداراي بوسيله سونوگرافي در حالت خوابيده و بلافاصله بعد از آن با زدن کاتتر به مثانه اندازه گيري شد.
يافته ها: در اين مطالعه، تعداد کل ۶۰ بيمار مطالعه شدند (متوسط سن ۶۷٫۱۰۸٫۳۳ سال). تفاوت سونوگرافي و اندازه گيري با کاتتريزاسيون در مقادير ادرار باقيمانده کمتر از ۵۰ ميلي ليتر، ۷٫۸۹±۰٫۸۶ ميلي ليتر، در مقادير ادراري ۱۰۰-۵۱ ميلي ليتر، ۱۴٫۴۶±۱٫۸۷ ميلي ليتر و در مقادير ادراري بيشتر از ۱۰۰ ميلي ليتر، ۳۲٫۷۳±۲٫۹۹ ميلي ليتر بود.
نتيجه گيري: در بيمارانيکه بزرگي خوش خيم پروستات دارند سونوگرافي از راه شکم يک روش غيرتهاجمي براي تعيين مقدار باقيمانده ادراري است.