مقاله دلالت بدون مدلول در اسامي خاص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: دلالت بدون مدلول در اسامي خاص
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نام خاص
مقاله نام تهي
مقاله منطق آزاد
مقاله تعميد ناخواسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو روي كرد ميلي و توصيفي در معناشناسي نام هاي خاص، هر كدام برآوردگار شهودهايي و در عين حال ناقض شهودهايي ديگرند. سينز بوري كوشيده است تا با معرفي نظريه دلالت بدون مدلول(RWR) ، نظريه اي بينابين دو نظريه فوق ارايه دهد. در اين مقاله، ابتدا به انگيزهاي معرفي RWR، همچون حل برخي مشكلات در متون موجهه، به دست دادن معناشناسي اي درخور براي نام هاي تهي و وفاداري به نظريه معناي ديويدسون، پرداخته مي شود و سپس نظريه مختار او تقرير و نقد مي شود. در بخش آخر، كوشش مي شود برخي مسايلي كه براي نظريه ميلي مطرح شده است، حل شود. از آنجا که RWR بيشتر نظريه اي ميلي است تا توصيفي، اين خود مي تواند نشان دهد كه بيش از دو نظريه پيشين، برآوردگار شهودهاي ماست.