مقاله دلالت هاي کارکرد شناسانه کنيزان در دوره ميانه برپايه نام هاي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۲۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: دلالت هاي کارکرد شناسانه کنيزان در دوره ميانه برپايه نام هاي آنان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله نامگذاري
مقاله کنيز
مقاله بردگي
مقاله زن
مقاله تاريخ اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم نيا فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله «نقش کنيز» يا هنجارهاي رفتاري مورد انتظار از کنيزان در دوره ميانه بررسي شده است، و فرض بر آن است که نامگذاري نخستين پديدار «نقش کنيز» است و رابطه علي و معلولي ميان «نقش کنيز» و نامگذاري کنيزان وجود دارد. بر اين اساس در اين نوشتار ابتدا نام هاي کنيزان ذيل عنوان هاي زيبايي زنانه و ويژگي هاي ظاهري، نام هاي محبت آميز، نام هاي سخيف، نام هاي برگرفته از پيشه، ارزش هاي اخلاقي و القاب کنيزان، نام هاي خوش يمن و نام هاي وابسته به مکان براي دستيابي به الگوهاي نامگذاري بررسي و سپس اين الگو با «نقش کنيز» به دست آمده از مستندات تاريخي مقايسه شده است تا بدين مساله پاسخ داده شود که «نقش کنيز» در دوره ميانه چه رابطه اي با بردگي و جنسيت کنيزان داشته است؟