مقاله دلايل بکارگيري روش منقطع به منظور پيشگيري از بارداري: يك مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: دلايل بکارگيري روش منقطع به منظور پيشگيري از بارداري: يك مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي ناخواسته
مقاله نزديکي منقطع
مقاله مطالعه کيفي
مقاله روش هاي پيشگيري از بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پروين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از دلايل حاملگي هاي ناخواسته، استفاده از روش نزديکي منقطع به منظور پيشگيري از بارداري است. حاملگي ناخواسته با عوارض جانبي فراواني از جمله تاخير در انجام مراقبت هاي قبل از تولد، نارسي و وزن کم هنگام تولد نوزاد همراه است. پژوهش حاضر به مطالعه دلايل بکارگيري روش منقطع به منظور پيشگيري از بارداري پرداخته است. مطالعه به روش کيفي و با استفاده از شيوه مصاحبه فردي انجام شد. در اين تحقيق، تئوري رفتار برنامه ريزي شده به عنوان چارچوبي براي استخراج باورهاي اساسي درمورد روش هاي پيشگيري از بارداري بکار برده شد. مصاحبه حضوري با ۵۰ نفر از زن هايي صورت گرفت که هم خود آنها و هم همسرانشان تمايل به بارداري نداشتند، روش پيشگيري از بارداري آنها نزديکي منقطع بود و بيش از يک سال از روش مذکور استفاده کرده بودند. براي افزايش اعتبار تحليل ها، کدگذاري توسط دو محقق و به صورت مستقل صورت گرفت. زنان، دلايل متعددي براي کاربرد روش نزديکي منقطع داشتند که از مجموع مضمون هاي استخراج شده، سه مضمون اصلي باورهاي رفتاري، باورهاي هنجاري و باورهاي کنترلي، مورد استناد قرار گرفتند.
نتايج مطالعه بيانگر آن هستند که مداخلات بايد ابعاد متفاوتي را در بر بگيرند تا بتوانند منجر به کاهش کاربرد روش نزديکي منقطع و کاهش ميزان حاملگي هاي ناخواسته شوند. مشاوره در ارتباط با روش هاي پيشگيري از بارداري، مي تواند در ارايه صحيح اطلاعات و تصحيح ادراک نادرست افراد درباره امنيت روش هاي متفاوت پيشگيري از بارداري، ارزشمند باشد. همچنين کنترل درک شده در افراد بايد از طريق تئوري هاي شناختي ـ اجتماعي تقويت گردد تا افراد باور کنند که قادر به استفاده از روش هاي مدرن پيشگيري از بارداري هستند.