مقاله دلايل و راهكارهاي كاهش تمايل جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: دلايل و راهكارهاي كاهش تمايل جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايل
مقاله مهاجرت
مقاله جوان روستايي
مقاله كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: دره زرشكي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق توصيفي- همبستگي با هدف كلي بررسي ميزان تمايل جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه به مهاجرت و عوامل موثر بر آن انجام شده است. جامعه آماري پژوهش، جوانان روستايي پسر ۱۵-۲۸ سال (بر مبناي تعريف سازمان ملي جوانان) شهرستان كرمانشاه بودند (N=17544) كه تعداد ۲۹۱ نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. بر اساس يافته ها، تحليل عاملي چهار دليل اساسي تمايل جوانان روستايي به مهاجرت را با نام هاي اقتصادي، زيرساختي، اجتماعي و فرهنگي شناسايي كرد. همچنين با استفاده از تحليل عاملي چهار راهكار اصلي براي كاهش تمايل به مهاجرت جوانان روستايي استخراج شد. اين راهكارها نيز اقتصادي، زير ساختي، اجتماعي و فرهنگي ناميده شدند. نتايج نشان داد كه حدود ۳۸ درصد از جوانان روستايي تمايل بالايي به مهاجرت از روستا به شهر دارند. بر اساس تحليل رگرسيوني، متغيرهاي نگرش نسبت به شغل كشاورزي، سن، سطح تحصيلات، ميزان رفت و آمد به شهر، روابط بين فردي، ميزان اختلافات خانوادگي و ساختار خانواده از عوامل موثر بر ميزان تمايل به مهاجرت جوانان روستايي به شهر هستند.