مقاله دلايل و چگونگي تصرف خوارزم توسط غزنويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: دلايل و چگونگي تصرف خوارزم توسط غزنويان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوارزم
مقاله گرگانج
مقاله ابوالعباس مامون
مقاله غزنويان
مقاله آل مامون
مقاله سلطان محمود
مقاله آلتون تاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبين ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکومت غزنويان در دوره پادشاهي سي و دو ساله سلطان محمود (۴۲۱-۳۸۷ ﻫ/ ۱۰۳۰-۹۹۷ م) با روحيه نظامي گري و توسعه طلبي، ضمن گسترش قلمروي ارضي از يکسو، و از طريق انجام فتوحات و کشورگشايي تحت عنوان غزوه و جهاد، از سوي ديگر، به غنايم و منافع مادي فراواني دست يافت. اين امر زمينه افزايش قدرت و شهرت و اعتبار اين حکومت را فراهم آورد و آن را به وسيع ترين امپراتوري شرق قلمروي خلافت اسلامي مبدل ساخت.
يکي از نواحي مهم در سرحدات خراسان بزرگ که زمينه توسعه قلمرو و ثروت را براي غزنويان و به خصوص سلطان محمود غزنوي مهيا نمود، ولايت ثروتمند و پرمنفعت خوارزم بود که در اين زمان در دست يكي از افراد خاندان آل مامون قرار داشت. اين ناحيه با استفاده از موقعيت و در فرصت مناسب توسط قواي نظامي در سال ۴۰۸ ﻫ/ ۱۰۱۷ م به تصرف دولت غزنوي درآمد.
از آن جايي كه تصرف ولايت خوارزم يكي از مهمترين رويدادهاي سالهاي ميانه پادشاهي سلطان محمود محسوب مي شود، مقاله حاضر بر اساس منابع اصلي آن دوره، به بررسي دلايل سياسي و اقتصادي محمود از اين اقدام و چگونگي تهيه مقدمات براي انجام اين کار و نحوه ضميمه نمودن ولايت خوارزم به حکومت غزنوي و نتايج آن مي پردازد.