سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون حایری – شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

چکیده:

لغزش قطب یکی از پدیده هائی است که در زمان به وقوع پیوستن، ژنراتور را در معرض نوسانات شدید گشتاور با تغییرات وسیع جریان، ولتاژ و ضریب قدرت قرار میدهد . اثرات گشتاور ضربانی بوجود آمده و تنشهای ناشی از آن بقدری شدید است که لازم می باشد در طول اولین سیکل لغزش ژنواتور از مدار خارج شده و مسئله خسارت احتمالی به آن نیز مورد توجه قرار گیرد . اکثر نیروگاهها و بخصوص واحدهای قدیمی موجود در کشور فاقد رله حفاظتی مربوط به این پدیده می باشند که ضرورت امر ایجاب می نماید واحدهای بزرگتر به رله حفاظتی لغزش قطب مجهز گردیده و واحدهای کوچکتر نیر با انجام یکسری تمهیدات بتوانند بنوعی در مقابل پدیده مذکور حفاظت شوند .