سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی صفری مقدم – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور دی

چکیده:

سازمانها بخصوص سازمانهای بزرگ دولتی بمنظور استخدام و بکارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات به مشتریان و توسعه
دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نیازمند برنامه راهبردی و طرح جامعی هستند که علاوه بر مشخص نمودن نحوه استفاده
سازمان از فناوریهای نوین، اولویتهای سازمان و برنامه بلند مدت سازمان جهت نیل به وضع مطلوب در این راستا را مشخص
نماید. متاسفانه طی سالیان اخیر شاهد نمونه های ناموفق و تجارب تلخی از این گونه پروژه ها در کشور بوده ایم، که نه تنها
فایده عملی برای سازمان نداشته اند، بواسط ه اتلاف منابع سازمان باعث بدبینی بسیاری از مدیران در کشور به نتایج برنامه ریزی
های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات شده اند.
این مقاله ضمن بررسی دلایل ناکارآمدی روشهای معمول برنامه ریزی کلان فناوری اطلاعات مورد استفاده طی سالیان اخیر
در کشور به عنوان یک از مهمترین عوامل شکست و بروز تجارب تلخ در این حوزه، روش برنامه ریزی معماری سازمانی را به
عنوان راه حل جایگزین روشهای سنتی معمولمعرفی نموده و سپس به بررسی دلایل ارجحیت این رویکرد بر روشهای سنتی
معمول پرداخته است