سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد حاتمی – استادیار پژوهشی ، پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی – پژ
جلیل خانوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاو
محمد ادیب قپانوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاو

چکیده:

امروزه از جانداران دریایی می توان برای مقاصدی همچون کشف و خنثی سازی مین ها ، شناسایی و فیلم برداری در زیردریا و … استفاده نمود . پایه گذار این امر ایالات متحده است . درنتیجة استعدادهای موجود در برنامة سیستم های زیست شناسی دریایی پیشرفته ایالات متحده ، چهار گروه عملیاتی از سیستم پستانداران دریایی ۴ به منظور تامین نیازهای نیروی دریایی این کشور ایجاد شد . از مهم ترین دلایل ایجاد این سیستم ، می توان به وجود نقص در سخت افزار و ناکافی بودن آن و نیز تمایل به ایجاد ایمنی به عنوان یک مسئلة مهم اشاره نمود . در این سیستم ها از دلفین ها به وفور
استفاده می گردد ، زیرا ردیاب صوتی منحصر به فرد آنها که قابل مقایسه با ردیابهای صوتی سخت افزاری حاضر نیست ، قادر به کشف اشیاء در عرض و کف اقیانوس ها می باشد . در این سیستم ها ، از شیرهای دریایی نیز به واسطة شنوایی سمتی بسیار حساس در زیر آب و بینایی آنها در نور کم استفاده می گردد . هر دو گونة این پستانداران دریایی برای انجام ماموریت ، تربیت پذیر بوده و قادر به غواصی در آبهای عمیق هستند . در این مقاله به بررسی زیست شناختی خانوادة دلفین ها به عنوان موجوداتی هوشمند و نحوة الهام گیری از آنها در ساخت زیردریایی ها و شناورها پرداخته می شود .