مقاله دماسنجي و مدل تشكيل كانسارهاي سولفيدي روي و سرب با سنگ ميزبان كربناتي در ناحيه راور – بافق بر مبناي ايزوتوپ هاي پايدار گوگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: دماسنجي و مدل تشكيل كانسارهاي سولفيدي روي و سرب با سنگ ميزبان كربناتي در ناحيه راور – بافق بر مبناي ايزوتوپ هاي پايدار گوگرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوتوپ هاي گوگرد
مقاله کانسارهاي روي – سرب
مقاله کاهيدگي گرماشيميايي (احيا ترموشيميايي) سولفات
مقاله مدل آميختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري علي
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسارهاي روي و سرب ناحيه راور – بافق در سنگ ميزبان كربناتي پرمين بالايي قرار دارند. برخي از کانسارهاي روي و سرب اين ناحيه، دربردارنده کانسنگ سولفيدي هستند. مطالعات انجام شده بر روي فازهاي سولفيدي جدا شده از کانسنگ سولفيدي نشان مي دهد که دامنه تغييرات ايزوتوپ هاي گوگرد در اين کانسارها ناچيز بوده و مقدار δ۳۴Sدر کاني هاي سولفيدي آنها از ۱۱٫۰۳ تا ۱۸٫۵۵ در تغيير است. شواهد موجود حاکي از برتري فرايند كاهيدگي گرماشيميايي (احيا ترموشيميايي) سولفات براي تامين گوگرد كاهيده مورد نياز اين کانسارها بوده و به نظر مي رسد که گوگرد مورد نياز از طريق كاهيدگي سولفات هاي موجود در سازند گچ دار دزو (کامبرين زيرين) تامين شده باشد. دماي برآورد شده از روي زوج هاي سولفيدي در حال تعادل نشانگر دامنه تغييرات تقريبي از ۵۸ تا ۱۱۴ درجه سانتي گراد است. بهترين مدل تشکيل براي کانسارهاي اين ناحيه مدل آميختگي است. بر اساس اين مدل، شوراب هاي حوضه اي مشتق از سازند دزو با سيال هاي حوضه اي مشتق از سنگ هاي كربناتي پرمين بالايي مخلوط شده و کانسارهاي روي و سرب را در اين ناحيه به وجود آورده اند.