سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن زاده – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
حسن نجارخدابخش – اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

تغییرپذیری دمای سطح آب بر روی شمال اقیانوس هند شمالی برای دوره ی ۱۹۹۵-۱۹۹۱ مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور از داده های شبکه ای ماهواره NOAA و مرکز هادلی انگلستان استفاده شده است. تغییرات دمای سطح آب به جریانات دریائی و عوامل متعددی از جمله فرا رفت آب، همرفت ، گرمایش سطحی و اختلاط مکانیکی بستگی دارد وابسته می باشد. در این مقاله با بررسی این تغییرات ثار آن بر روی پارامترهای آب وهوایی در سواحل ایران بررسی شده است. پیش از هر بررسی باید توجه نمود که تغییر پذیری جوی و هیدرولوژیکی در شمال اقیانوس هند با مونسونی اثر محسوسی را رویپارامترهای مورد مطالعه ی جوی ندارد، اما اثری که بر روی SST دارد می تواند این پارامترهای آب و هوایی را تحت تاثیر قرار دهد.